Chính sách

Tại Nhà Đẹp, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và duy trì tính riêng tư của họ. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký dịch vụ hoặc điền vào mẫu đặt hàng. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến dự án xây dựng và thiết kế. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng hoặc cập nhật về dự án của bạn.

3. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trong trường hợp chúng tôi cần chia sẻ thông tin này để hoàn thành dự án của bạn (ví dụ: chia sẻ thông tin với nhà cung cấp nội thất hoặc thầu xây dựng).

5. Quyền Kiểm soát Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin này. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn quản lý thông tin cá nhân và quy định pháp luật. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách này định kỳ để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.